Thursday, February 13, 2014

ΚΟΖΑΝΗ Χ 4 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΑΧΑαξιολογώντας μελέτες νέων αρχιτεκτόνων
σε ένα κλίμα μελαγχολίας και απογοήτευσης

+ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ14161708MT: Γεωργία-Σοφία Μουστάκα, Κωνσταντίνος Αβραμίδης

Η κριτική επιτροπή για την επιλογή των βραβείων του διαγωνισμού ΚΟΖΑΝΗ Χ 4 συνεδρίασε στους χώρους εταιρείας για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών χώρων των Αθηνών «ΕΑΧΑ» ακριβώς τις στιγμές που κατατέθηκε στην βουλή το νομοσχέδιο για την κατάργηση του.Συνεδριάσαμε μέσα σε ένα διάχυτο κλίμα μελαγχολίας και απογοήτευσης με δεδομένη την απόλυση ικανού αριθμού εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών της ΕΑΧΑ. 

Αντίθετα με όλα όσα είχαν εξαγγελθεί, κατατέθηκε τελικά εχθές την νύχτα προς ψήφιση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την κατάργηση του εμβληματικού αυτού οργανισμού, του οποίου η αξία αλλά και η αναγκαιότητα του έργου του αναγνωρίζεται παγκοσμίως, τόσο για όλα όσα έχει εκπονήσει, αλλά και για όλα όσα αναμένονται να γίνουν για την ολοκλήρωση της ανάδειξης και του ευπρεπισμού του πιο σημαντικού ιστορικού τόπου της Ευρώπης. 

Είχα την τύχη να είμαι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού αυτού Διαγωνισμού, στην οποία συμμετείχαν ακόμη οι αρχιτέκτονες Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Προκάκης Γεώργιος, Χριστοπούλου Βαρβάρα, Γεωργιάδης Νικόλαος, Λιλιμπάκη Μαρία,  και Κοκόλης Κωνσταντίνος. 

Συνεδριάζοντας με την πολύτιμη βοήθεια των εν δυνάμει ήδη απολυμένων στελεχών της ΕΑΧΑ, που συμμετείχαν μέχρι αργά στις συνεδριάσεις μας, επιλέξαμε τις ακόλουθες μελέτες στις οποίες απονέμονται 5 ισότιμα βραβεία των 5000€


ΒΡΑΒΕΙΑ14161708MT: 

Γεωργία-Σοφία Μουστάκα, Κωνσταντίνος Αβραμίδης 

«ΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΑΦΙΑ»


Απόσπασμα από τα πρακτικά:


Ενδιαφέρουσα και συστηματική ανάλυση για την πόλη και την επιλεγμένη περιοχή μελέτης. Εύστοχη και ευαίσθητη είναι η συνθετική αρχή που έχει σαν αφετηρία τις χαράξεις και τον χαρακτήρα του αγροτικού τοπίου της Κοζάνης, εισάγοντας την έννοια του χωραφιού ως βασικό στοιχείο της σύνδεσης και αποτελεί την βάση για την μεταγραφή της εικονογραφίας του φυσικού τοπίου στην πόλη.
Εκτιμάται θετικά η επίπτωση μιας διαφορετικότητας στις επιλογές των χρωμάτων, των φυτών και των υλικών διάστρωσης, για την οργάνωση του χώρου. Οι επιλογές αυτές συμβάλλουν σε μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα προσεγμένα φωτορεαλιστικά.
Υποδειγματική η όλη παρουσίαση της μελέτης.
AB25252512: 

Τσάδαρη Σοφία, Χάγιου Αικατερίνη

«Το Βιώσιμο Μπλογκ»
Απόσπασμα από τα πρακτικά:


Ένα ευρύ φάσμα χωρικών, τεχνολογικών και οικολογικών επεμβάσεων αποτελούν τη μεθοδολογία της μελέτης, η οποία έχει προσεκτικά επιλεγμένο πιλοτικό χαρακτήρα.
Οι γραμμικοί δημόσιοι χώροι, αλλά και οι επιλεγμένοι νέοι κοινόχρηστοι, που είναι ενταγμένοι στα οικοδομικά τετράγωνα, υφίστανται μία ελεγχόμενη «μεταγραφή» κυρίως μέσω των προσεκτικά επιλεγμένων υλικών και της επεξεργασίας των επιφανειών. Το αποτέλεσμα είναι μία χωρική και λειτουργική πολυμορφία/πολυχρωμία, που προσδίδει στην περιοχή μελέτης έναν χαρακτήρα αστικής ανανέωσης, δίχως να κατακερματίζει τα 4 οικοδομικά τετράγωνα ή να διαφοροποιεί την αστική κλίμακα της Κοζάνης.DD08000440:
 Τηλιγάδα Βασιλική


Απόσπασμα από τα πρακτικά:

Πρόταση με ρευστή γλυπτική μορφή που ανταποκρίνεται στις λειτουργικές απαιτήσεις του δρόμου και των «σταυρών». Ικανοποιητική η επιλογή των υλικών και της βιοκλιματικής προσέγγισης. Η συνολική μορφή  αναβαθμίζει την ποιότητα του αστικού χώρου αν και ξένη προς την υπάρχουσα μορφολογία του ιστού της πόλης.
Η υπερ-ευρυγώνια φωτορεαλιστική απεικόνιση και η αφαιρετική απόδοση του περιβάλλοντος χώρου, παραποιεί την κλίμακα και το μέγεθος των επεμβάσεων της πρότασης, που στην πραγματικότητα είναι ηπιότερες από όσο απεικονίζονται.

00050100KZ: 
Άννα Λιάνα, Άννα Κουτσονάνου, 
Χαδιώ Κωνσταντία, 
συνεργάτης Σκόρδας Στυλιανός

«4+ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΕΣ»

Απόσπασμα από τα πρακτικά:


Στόχος της μελέτης είναι η ποιοτική αναβάθμιση τμήματος της οικιστικής περιοχής/γειτονιάς της Γιτιάς. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η πεζοδρόμηση τριών οδών του οικοδομικού τετραγώνου επιλογής και η υπαγωγής τον δημόσιο χώρο κενών του αστικού ιστού. Η πρόταση καταφέρνει με μεθοδικότητα και σαφήνεια να ιεραρχήσει ή να ορισθεί εκ νέου το υπάρχον σύστημα τεμνομένων χώρων κίνησης ή ταυτόχρονα να εντάξει σε αυτό χώρους στάσης, που υφίστανται ανεκμετάλλευτοι στα πέριξ οικοδομικά τετράγωνα.
Οι «τεθλασμένες» -κύριο μορφολογικό στοιχείο της μελέτης- υποδηλώνει και καθορίζει τις πορείες εντός του γραμμικού συστήματος κίνησης μεταξύ επιλεγμένων σημείων με αστική σημασία. Η επιλογή των υλικών και η χωρική χρήση των φυτεύσεων υπογραμμίζουν τον νέο χαρακτήρα της περιοχής μελέτης, αν και η εκτεταμένη χρήση ξύλου στο αστικό δάπεδο ή στον εξοπλισμό εκτιμάται ως υπερβολική. 
Σε γενικές γραμμές η μελέτη καλύπτει σε υψηλό ποσοστό τα κριτήρια του διαγωνισμού με κομψότητα, λειτουργική πυκνότητα και πληρότητα.
28071708GP: 
Ρούπας Παναγιώτης

Απόσπασμα από τα πρακτικά:

Η πρόταση στηρίζεται σε εμπεριστατωμένη ανάλυση που συνιστάται σε επιλογή ικανού αριθμού «σταυρών» (51) ώστε να επιτευχθεί ένα ιδιαίτερα συνεκτικό δίκτυο πεζοδρόμων για την πόλη. Παράλληλα κριτήριο αποτελεί η περιμετρική δόμηση και οι γειτνιάσεις για την 2η επιλογή (των 11) απ’ όπου προέκυψε η προτεινόμενη περιοχή και έτυχε επεξεργασίας. Η χρησιμοποίηση ενός κανάβου που κατόπιν αφαίρεσης προκύπτει από τον αστικό υπάρχοντα κάναβο του πολεοδομικού ιστού ενισχύεται από ένα δεύτερο στραμμένο κατά την κατεύθυνση του συμπλέγματος των ΟΤ, για να αποτυπωθεί στην συνέχεια στο χώρο ενώ το τρίτο στοιχείο τονίζει τους άξονες των εισόδων.

Σε αυτό το πλέγμα νοητών γραμμών υπακούει η τοποθέτηση των επιμέρους κατασκευών, η εναλλακτικότητα των οποίων και η ποικιλομορφία αναιρεί την στατικότητα και την κλίμακα του αστικού περιβάλλοντος της πόλης της Κοζάνης, παρά τη δυσκολία στην εφαρμογή της.
Το αποτέλεσμα της μεθοδολογικής οργάνωσης είναι αμφισβητούμενο. 
Αρνητικά στοιχεία η επιλογή ξενικών τρόπων φύτευσης και η ελλιπής αιτιολογία της χρήσης σκληρών υλικών.


Παράλληλα επιλέξαμε και τις ακόλουθες μελέτες στις οποίες θα δοθούν έπαινοι των 1000 € ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
3006KD0601: 

Κωνσταντίνος Παπαθανάκος, Δημήτριος Βαϊμάκης Τσόγκας 


Απόσπασμα από τα πρακτικά:
Η μελέτη επικεντρώνεται επιλεκτικά σε τμήματα του άξονα της Αριστοτέλους και χρησιμοποιεί την γραμμικότητα της υπάρχουσας λαϊκής αγοράς, την οποία και στοχεύει να αναβαθμίσει. Οι επιλογές, τόσο του λειτουργικού όσο και του σχεδιαστικού επιπέδου, κρίνονται ως ενδιαφέρουσες και θετικές, εμπεριέχουν όμως και μία φορμαλιστική ακαμψία, που ανταποκρίνεται περισσότερο στο μορφολογικό χαρακτήρα του άξονα παρά στις πολυσύνθετες μικρο-σχέσεις των τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων. Θετική, αν και εξαιρετικά πολυδάπανη κρίνεται η επιλογή της υπόγειας στάθμευσης, που ίσως όμως τείνει να υπερβαίνει την αστική κλίμακα της Κοζάνης.


19452445GG: 
Χατζηπαρασκευάς Μιχαήλ 

Απόσπασμα από τα πρακτικά:


Απλή μελέτη, όχι εκτός πραγματικότητας. Ανταποκρίνεται στα κριτήρια. Διακρίνεται από απλότητα. Η απόσχιση του εδάφους σε φυσικό και τεχνητό με φύτευση αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της πρότασης η οποία μαζί με την «πλατεία» πιστεύουμε πως μπορεί να  βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, μαζί με την αντίληψή τους για τον τρόπο διαχείρισης των μικρής κλίμακας θυλάκων δημοσίου χώρου.
Η κεντρική ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, παρ’ ότι παραμένει σε ένα επίπεδο ταπεινότητας.
Μία ενδιαφέρουσα πρόταση που μπορεί να διατρέξει ευέλικτα τον αστικό ιστό προσαρμοζόμενη κατά περίπτωση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου.


KZ00052014: 


Κομίνιας Βασίλειος 

Απόσπασμα από τα πρακτικά:

Οι μελετητές επιλέγουν να επεξεργαστούν ως σύνολο τους ενδιάμεσους δρόμους και κάθε αδόμητο τμήμα του ενοποιημένου ΟΤ με συνέπεια και διαβάθμιση όπως αυτή προκύπτει από τα επίπεδα οργάνωσης (layers) της χωρικής πραγματικότητας.
Οι προτεινόμενες τυπολογίες εύλογες για την αντιμετώπιση των αιτουμένων από τον αγωνοθέτη προτάσεων καταλήγουν σε ευανάγνωστες επιλύσεις που ωστόσο σκιαγραφούν ένα φιλικό και οικείο μικροπεριβάλλον για τους κατοίκους της πόλης.
Οι βιοκλιματικές επιλογές συνδράμουν στο χαρακτήρα που προαναγγέλλουν ως «πυρήνες αστικής φύσης».
Οι τεθλασμένες χαράξεις και η ποικιλία στον τρόπο φύτευσης δεν αιτιολογούνται, έτσι ώστε χαρακτηρίζονται ως τυχαίες.

518LS01562: 


Ηλίας Χαρίτος, Δημήτριος Πλιάτσικας, Ελευθέριος Παΐδας 

Απόσπασμα από τα πρακτικά:

Η πρόταση διακρίνεται για την ενδιαφέρουσα επιλογή της μετέωρης ανηρτημένης από τα κτίρια πέργκολας που φέρει το πράσινο στην επιλεγμένη περιοχή μελέτης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και ενισχύει την βιοκλιματική προσέγγιση.


59325088GA: 
Γεωργιάδου Ελένη, Ελευθεριάδης Δημήτριος, 


Σωφρονίδης Γεώργιος 


Απόσπασμα από τα πρακτικά:

Η επιλογή της βασικής σχεδιαστικής λειτουργικής μονάδας δημιουργεί ευελιξία και ενδιαφέροντα μικροσύνολα πρασίνου και καθιστικών, καθώς και καθ’ ύψος κατασκευών. Ωστόσο δεν ανταποκρίνεται σε υπάρχουσες μορφικές δομές του συγκεκριμένου αστικού χώρου και αποτελεί σχεδιαστικό μοντέλο μάλλον ξένο, διανοητικό και περιοριστικό.

Η δημοσίευση αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό να δώσει  άμεσα την χαρά στους διακριθέντες  νέους αρχιτέκτονες, με δεδομένη την ομόφωνη  απόφαση των μελών της επιτροπής και φυσικά για να αποφευχθεί  η γνωστή καθυστέρηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα 17-ΦΕΒ-2014.  Απλά έγινε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. της ΕΑΧΑ και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν συνοπτικά  στην ιστοσελίδα της. (κάντε ΚΛΙΚ εδώ).


7 comments :

 1. Προς διευκρίνηση τα ονόματα των δυο τελευταίων συμμετοχών είναι αντίτροφα με τις εικόνες

  ReplyDelete
  Replies
  1. ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση!

   Delete
  2. ....και ο τίτλος 4+ Τεθλασμένες είναι της συμμετοχής 00050100ΚΖ

   Delete
 2. Συγνωμη αλλα για που ηταν ολοι αυτοι οι διαγωνισμοι; Για πιο σημειο της πολης; Γιατι δεν διευκρινιζετε;

  ReplyDelete
 3. ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.

  ReplyDelete
 4. @12:55 PM

  Οι μελετητές ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν την περιοχή μελέτης (με την απαραίτητη αιτιολόγηση). Αυτή η πρακτική ακολουθήθηκε και σε άλλους διαγωνισμούς Χ4 (Ηράκλειο, Βόλο).

  ReplyDelete
 5. κατα παραβση της προκυρηξης δημοσιευετε τα αποτελεσματα πριν επικυρωθουν απο τη διοργανωτρια αρχη, το ιδιο κανετε και με τα πρακτικα της επιτροπης την ωρα που δεν εχουν ενημερωθει οι υπολοιποι συμμετεχοντες. Θα ξανακατεβασετε το ποστ?

  ReplyDelete