Saturday, November 23, 2013

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Νο 2: ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ


το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ και η αναζήτηση της προς δημοπράτηση  τελικής μελέτης


 Εθνικός Κήπος 6 Ιουνίου 2009

Η αντίδραση των αρχιτεκτόνων καθηγητών της ομάδας του ερευνητικού προγράμματος για τον Εθνικό Κήπο, μετά την προηγούμενη ανάρτηση στις 16 ΝΟΕ 2013 υπήρξε άμεση. Οι συνάδελφοι καθηγητές Αριάδνη Βοζάνη, Γιώργος Παρμενίδης  και Κώστας Μωραΐτης επικοινώνησαν μαζί μου και με ενημέρωσαν σχετικά με το θέμα και το περιεχόμενο του ερευνητικού προγράμματος  μέχρι την φάση που αυτοί συμμετείχαν. Γιατί από ένα σημείο και μετά η μελέτη του Εθνικού Κήπου που έχει εγκριθεί και πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον Δήμο Αθηναίων άμεσα, συνεχίστηκε από άλλους μελετητές και συγκεκριμένα από τη εταιρεία ΚΙΩΝ Μελετητική.


Εθνικός Κήπος 6 Ιουνίου 2009

Έχουμε λοιπόν ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2009 με την επιστημονική και οικονομική ευθύνη του τότε Πρύτανη Κωνσταντίνου Μουντζούρη, με μία ικανή χρηματοδότηση, που απασχόλησε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδικοτήτων στο ΕΜΠ.

Εθνικός Κήπος 6 Ιουνίου 2009

«Επικό πρόγραμμα» είχε τότε χαρακτηρίσει ο αντιπρύτανης καθηγητής  Γιάννης Πολύζος το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα, προαναγγέλλοντας  έργα της τάξεως των 7.500.000€, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα του τύπου που είναι ανηρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΜΠ (εδώ).

Louis – François Barault: 
Σχέδιο του βασιλικού Κήπου των Αθηνών

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση  πραγματοποιείται από μια πολυμελή ερευνητική ομάδα με κύριο ερευνητή τον Κώστα Μωραϊτη, που προχωρεί σε μια αναλυτική διερεύνηση σχετικά με την ιστορική φυσιογνωμία και τα βασικά χαρακτηριστικά της χωρικής οργάνωσης του Εθνικού Κήπου και παράλληλα επεξεργάζεται  μια σειρά προτάσεων σε επίπεδο αρχιτεκτονικής προκαταρκτικής μελέτης. Και ενώ θα περίμενε κανείς  το υλικό αυτό να αποτελέσει την ουσία και το περιεχόμενο για την προκήρυξη  ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, όπως βάσει της νομοθεσίας επιβάλλεται για ένα τόσο ευαίσθητο δημόσιο χώρο, η μελέτη ανατίθεται σε άλλους μελετητές που με την ιδιότητα των συμβούλων προχωρούν  και πραγματοποιούν μέχρι τα τελικά  κατασκευαστικά σχέδια  και τα τεύχη για την δημοπράτηση. Η μελέτη αυτή έχει ήδη εγκριθεί  από τους αρμόδιους φορείς.

 Εθνικός Κήπος 6 Ιουνίου 2009
Διονύσιος Σολωμός

Τίθενται εδώ μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων για την όλη  διαδικασία, που αφορά τόσο  το πλαίσιο της διεξαγωγής των ερευνητικών προγραμμάτων όσο και την από εκεί και μετά διαδικασία ανάθεσης των μελετών για την πραγματοποίηση των έργων. Σε κάθε περίπτωση συμφωνώ ότι είναι χρήσιμο οι διδάσκοντες  στα Πανεπιστήμια, παράλληλα με το διδακτικό και συγγραφικό τους έργο, να αποκτούν εμπειρία  μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα και να την μεταφέρουν στην διδασκαλία τους. Λόγω των πολλών ειδικοτήτων που διαθέτουν αυτά τα ιδρύματα  μπορούν να αντιμετωπίζουν πιο συστηματικά, από τις όποιες Τεχνικές Υπηρεσίες του δημοσίου, προκαταρκτικές μελέτες για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Από εκεί και μετά η συνέχιση των  μελετών είναι μια άλλη διαδικασία.

Εθνικός Κήπος 6 Ιουνίου 2009

Στην περίπτωση του Εθνικού κήπου έχουμε μια μη διαφανή διαδικασία ανάθεσης  και των τελικών μελετών από την πλευρά του Δήμου και της Περιφέρειας ή οποιου άλλου δημόσιου φορέα για την τελική πραγματοποίηση των επεμβάσεων. Τα ερωτήματα αυτά γίνονται σοβαρότερα ειδικά αυτή την εποχή που τα αρχιτεκτονικά γραφεία έχουν σχεδόν διαλυθεί από την παντελή έλλειψη έργων. Θεωρώ κατά συνέπεια κρίσιμο να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποσαφήνιση του πλαισίου των ερευνητικών προγραμμάτων για τα οποία πολλά ακούγονται και συζητούντα και συχνά  πίσω από την διαχεόμενη ασάφεια και αδιαφάνεια  στοχοποιούνται διδάσκοντες συχνά εν αδίκω. Και φυσικά και για τις διαδικασίες ανάθεσης  μελετών σε επονομαζόμενους συμβούλους που εν είδη εταιρειών πλαισιώνουν του δημόσιους φορείς και προφανώς εγείρουν υποψίες και σκέψεις. Ανησυχώ βέβαια και για το τελικό αποτέλεσμα και το κόστος των έργων, καθώς και για την ποιότητα της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών που συνεχίζουν να υστερούν στα πλαίσια των μέχρι τώρα γνωστών διαδικασιών. 

Θα είχε ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια μια συνοπτική παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης του ερευνητικού προγράμματος όπως μου δόθηκε από τους μελετητές  για να  μπορείτε  να την αξιολογήσετε και παράλληλα να την συγκρίνετε με αυτά που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Πρόκειται για απόσπασμα της παρουσίασης της ερευνητικής ομάδας με τους  Κώστα Μωραίτη, Γιώργο Παρμενίδη και Αριάδνη Βοζάνη, στα πλαίσια του Συνέδριου  των Νομαρχιών Ευρώπης τον Μάιο 2010, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής.
H ερευνητική προσπάθεια για την αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου καλύπτει μια ευρεία περιοχή επιστημονικών ειδικοτήτων. Εκπονήθηκε με την συνεργασία των περισσότερων σχολών του Ε.Μ.Π. και επιστημονικό υπεύθυνο τον πρύτανη Κ. Μουντζούρη.


Η τρισδιάστατη απεικόνιση του αρχικού κήπου

Στο ερευνητικό τμήμα που αφορά στην Αρχιτεκτονική Αναβάθμιση, οι προτάσεις  επιχείρησαν να είναι σε  συνέπεια με την διατήρηση και την ενίσχυση των στοιχείων εκείνων του σχεδιασμού του που αποδίδουν κατά το δυνατόν τον αρχικό χαρακτήρα του Κήπου.


Τέτοια στοιχεία είναι το σχήμα των καμπύλων χαράξεων, όπως και η περιορισμένη πλέον σε αντίληψη, λόγω της αύξησης της φύτευσης, οργάνωση της όρασης του περιπατητή.


Τρισδιάστατα μοντέλα του αρχικού σχηματισμού του Κήπου - κατεύθυνση του ματιού

Τα φυτά δεν τοποθετούνται απλά σε μια παράθεση παρουσίασης των ιδιαίτερων φυτικών τους χαρακτηριστικών, αλλά συνιστούν επίσης μέλη μιας συνολικότερης αρχιτεκτονικής προσέγγισης του χώρου, στα πλαίσια της οποίας ορίζουν και οργανώνουν τις περιοχές στάσης και κίνησης και υποδεικνύουν τα σημεία και τις κατευθύνσεις της θέας. Αν και συμμετέχουν με τη συγκεκριμμένη κάθε φορά υλικότητα των φυλλωμάτων τους, διαθέτουν οργανωτική παρουσία με την αφαιρετική σύλληψη της θέσης τους και του όγκου τους. Με διαφορετική διατύπωση, μπορούμε να ισχυριστούμε πως διακρίνουμε σε αυτά οργανωτικά «σχήματα».


Έτσι στην πρόταση ο σχεδιασμός των ρείθρων εξελίσσεται σε ένα οργανωτικό και κατασκευαστικό ταυτόχρονα σύστημα, που αναλαμβάνει να περιγράψει τις βασικές χαράξεις του κήπου.To σημείο 16, προχωρώντας από την κατεύθυνση της εισόδου της Αμαλίας προς την περιοχή του Ζαππείου – τρισδιάστατη απεικόνιση της πρότασης.


 Εθνικός Κήπος, ένταξη των ρείθρων, λεπτομέρεια

Στη συνέχεια οι προτάσεις αφορούν τη συμπλήρωση της επίπλωσης και του εξοπλισμού με νέα σχεδιασμένα αντικείμενα, συσχετισμένα με την οργάνωση της φύτευσης και την όραση του περιπατητή.
Σχεδιασμός νέου εξοπλισμού Εθνικού κήπου- καθίματα

φωτορεαλιστική απεικόνιση

Σχεδιασμός νέου εξοπλισμού Εθνικού κήπου- καθίματα  πιλοτικό δείγμα

Περιλαμβάνουν επίσης το σχεδιασμό κομβικών περιοχών με νέο ύφος, αλλά σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται και παραπάνω,  που αντιστοιχούν σε διαφορετικές θεματικές ενότητες του Κήπου.Χωροθέτηση θεματικών ενοτήτων

Πρόκειται για την περιοχή των λιμνών, την περιοχή της Φιλοξενίας Μικρών Οικοδίαιτων Ζώων και Πουλιών,….περιοχή της Φιλοξενίας Μικρών Οικοδίαιτων Ζώων και Πουλιών,….


καθώς και την  Παιδική Χαρά 


Επιπλέον περιλαμβάνουν την πρόταση για τα φυλάκια των εισόδων
και για τους απαραίτητους χώρους υγιεινής των επισκεπτών.
Τέλος  θεωρήθηκε σημαντικό να προστατευθούν και να αναδειχθούν βασικά ίχνη του παρελθόντος, όπως τμήματα των εισόδων και της περίφραξης, μέρος της υπάρχουσας  επίπλωσης και του  παλαιού εξοπλισμού, οι διαμορφώσεις νερού, οι κρήνες, τα στέγαστρα και οι άλλες εξωραϊστικές εγκαταστάσεις καθώς και μέρος της κτηριακής υποδομής.

Κύρια όμως αυτό που πρέπει να τονιστεί για την αντιμετώπιση του Κήπου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, είναι η διερεύνησή του ως σημαντικότερου και μάλλον μοναδικού κηπευτικού μνημείου της νεότερης Ελληνικής ιστορίας – μνημείου το οποίο επιχειρεί, συμπληρώνοντας την νεοκλασσική εικόνα της πρωτεύουσας να δηλώσει τη συμμετοχή του στον νεότερο Δυτικό, τοπιακό πολιτισμό.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Την Παρασκευή 23 ΝΟΕ παρακολούθησα στον Δήμο Ελευσίνας την παρουσίαση της μελέτης  «Πρόταση Τοπιακής Ανάπλασης των Παλαιών Λατομείων Ελευσίνας στη θέση Βλύχα» που χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία ΤΙΤΑΝ και συντάχθηκε από τους Α. Βοζάνη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ,  Ε. Ξένου, Καθηγήτρια ΕΜΠ και Κ. Μωραΐτη, Καθηγητή ΕΜΠ. Ακολούθησε μια πραγματικά γόνιμη συζήτηση  γιατί ο Δήμος Ελευσίνας είχε  φροντίσει να αναρτήσει  την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή προμελέτη στον ιστότοπο οπότε δόθηκε η δυνατότητα να διατυπωθούν πολύ σοβαρές και εποικοδομητικές  τοποθετήσεις.
Ελπίζω ότι μετά από όλα αυτά ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια να ευαισθητοποιηθούν και να δημοσιεύσουν την υπό δημοπράτηση μελέτης του Εθνικού Κήπου. Είμαι πρόθυμος να την αναρτήσω  εδώ και να δώσω βήμα για τυχόν σχόλια.

Υ.Γ.  Σχετικά και πάλι με τον Εθνικό Κήπο, διάβασα με προσοχή στην Καθημερινή του Σαββάτου 23 ΝΟΕ το άρθρο του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά με τίτλο  Επαπειλούμενες «αποκαταστάσεις» και καταστροφικές «ήπιες παρεμβάσεις» και αναρωτιέμαι  πως τεκμηριώνεται η άποψη που διατυπώνεται ότι:
«… Εκ του πονηρού είναι τα “ανοίγματα του κήπου στην τέχνη και στον άνθρωπο” που υπό μορφή προσφορών μαικηνικού χαρακτήρα καλύπτουν επιχειρησιακές ορέξεις.» 
Για το άρθρο κάντε ΚΛΙΚ εδώ 


για μεγένθυση κάντε ΚΛΙΚ στις εικόνες

Saturday, November 16, 2013

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΨΙΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣ


μια γνωστή διαυγής πρόταση,  ένα άγνωστο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ

6 Ιουνίου 2009

Πολλές αντιδράσεις  για την πρωτοβουλία του κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου και του  πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ, που ενέκρινε ο Δήμος της Αθήνας. Ανησυχίες και προσφυγές για την πιθανή καταστροφή και της πανίδας (για τα ζωάκια δηλαδή) του Εθνικού μας Κήπου και ενδοιασμοί για την κηποτεχνική διαμόρφωση, με τις 8 πολύ διακριτικές επεμβάσεις, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του διάσημου αρχιτέκτονα τοπίων ή του κηπουρού(?) Λουί Μπενές (γνωστού μεταξύ άλλων για τις παρεμβάσεις του στον κήπο των Βερσαλλιών), σε συνεργασία με το ελληνικό γραφείο doxiadis+. Η πρόταση: πριν και μετά

Αντιρρήσεις  και για την πρωτοβουλία για να παρουσιάζεται κάθε δύο χρόνια  και για δύο μήνες στον Κήπο σύγχρονη Τέχνη, με έργα που δεν θα ανήκουν στην περίφημη Συλλογή Δασκαλόπουλου, αλλά θα προκύπτουν από ανάθεση σε Έλληνες 9 (!) και ξένους καλλιτέχνες, ειδικά για τον Κήπο! Έργα που θα επιλέξει η διευθύντρια της βρετανικής γκαλερί Whitechapel κα Ivona Blaswickενδεικτικές απεικονίσεις με ένταξη  στον Εθνικό Κήπο
 γνωστών έργων τέχνης

Από το γνωστό αυτό κλίμα άρνησης που μας κατατρέχει και όχι αδίκως, δεν ξέφυγα κι εγώ. Αυτόματα διατύπωσα έντονες αντιρρήσεις, κυρίως γιατί ο Δήμος και αυτή τη φορά, δεν ακολουθεί την γνωστή διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, όπως επιβάλει η ελληνική νομοθεσία για τους δημόσιους χώρους και όπως υποστηρίζει και η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων με το πρόσφατο Ψήφισμα στο τελευταίο συνέδριο στο  Πεκίνο, που δημοσίευσα μάλιστα προ ημερών σε αυτό blog.
Μετά όμως από πιο ψύχραιμη εκτίμηση των δεδομένων σκέφτηκα ότι μάλλον πρέπει να σοβαρευτούμε!!!
Ας αφήσουμε να εξελιχθεί αυτή η πρωτοβουλία, μια και τελικά όλοι οι συντελεστές έχουν επιδείξει μια σοβαρότητα. Άλλωστε μέσα στον χρόνο,  ο Δήμος της Αθήνας  έχει αποδειχθεί ότι δυσκολεύεται να υποστηρίξει τέτοιες  εκδηλώσεις. 

Βάνα Ξένου, 
από την έκθεση της στον Εθνικό  Κήπο 
με τίτλο «Η Ψυχή του Τόπου». Ιούνιος 2010

Στην συνέντευξη τύπου της τελευταίας έκθεσης της Βάνας Ξένου στον Εθνικό Κήπο, που πραγματοποιήθηκε με πολλές δυσκολίες τον Ιούνιο του 2010, με τίτλο «Η Ψυχή του Τόπου», έκανα μια πρόταση. Πρότεινα στον τότε Δήμαρχο Νικήτα Κακλαμάνη και τον πρόεδρο της Alpha Bank κ. Ιωάννη Κωστόπουλο παρουσία των δημοσιογράφων, να συνεχίσουν και στο μέλλον την οργάνωση εκθέσεων στον κήπο και μάλιστα να αγοράζεται ή να προσφέρεται από τον καλλιτέχνη κάθε φορά ένα έργο για να εμπλουτιστούν τα υπάρχοντα γλυπτά του Κήπου, που ανήκουν στο απώτερο παρελθόν του. Συμφώνησαν μεν, αγνόησαν δε…


Η πρόταση: πριν και μετά

Κατά συνέπεια μετά από τόσα χρόνια, ας το πραγματοποιήσει ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος με την ομάδα του, γιατί φαίνεται ότι μάλλον μπορεί να το κάνει καλά. Ποιός μπορεί άλλωστε να το αποκλείσει με βεβαιότητα… Ας εμπιστευτούμε επί τέλους κάποιους ανθρώπους με όραμα και το μέλλον θα δείξει. Η πρόταση: πριν και μετά

Αυτό όμως που αποσιωπάται και κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενό του είναι το ερευνητικό  πρόγραμμα του ΕΜΠ που όπως διευκρίνισε η αντιδήμαρχος κα  Σουλτάνα Σπυροπούλου, ενέκρινε ο Δήμος της Αθήνας και αφορά νέες αναπλάσεις στον Εθνικό Κήπο. Διαδρομές, καθιστικά, αποκατάσταση δικτύου ομβρίων και άλλες επεμβάσεις, όπου απαιτούνται στο σώμα του Κήπου, που από όσο γνωρίζω πραγματοποιούν οι δύο  καλοί συνάδελφοι, καθηγητές του ΕΜΠ Κώστας Μωραΐτης και Γιώργος Παρμενίδης.
Και στην περίπτωση αυτή βέβαια δεν έχει προηγηθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και το έργο προχωρεί  για δημοπράτηση, χωρίς να έχει δημοσιευτεί κάτι σχετικό με το περιεχόμενο της μελέτης.  Μήπως τελικά εδώ θα έπρεπε να προβληματιστούμε, ίσως και να ανησυχούμε;

Αξίζει να  δείτε στην συνέχεια, το σχετικό βίντεο με την πρωτοβουλία του πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ


Υ.Γ. Μη ξεχνάμε ακόμη ότι  ήδη έχει δρομολογηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο η «ιδιωτική» πρωτοβουλία,  με ενίσχυση μάλιστα από το πρόγραμμα Jessica  του Ιάσονα Τσάκωνα, για το Μεταξουργείο που και αυτή ακόμη παραμένει σχετικά ασαφής ως προς το περιεχόμενό της.

Υ.Γ.2 Νεώτερες πληροφορίες διευκρινίζουν ότι το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα προετοιμάστηκε με την πρωτοβουλία του τότε πρύτανη του ΕΜΠ  Κωνσταντίνου Μουντζούρη και ανατέθηκε σε πολλές ειδικότητες ερευνητών από το διδακτικό προσωπικό του ΕΜΠ. Στην ομάδα των αρχιτεκτόνων  εκτός του Κώστα Μωραΐτη και  του Γιώργου Παρμενίδη συμμετείχε και η Αριάδνη Βοζάνη. Συνεργάστηκαν επίσης ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης και ο Γιάννης Πολύζος. Θα ακολουθήσει σύντομα αναλυτικώτερη παρουσίαση για το θέμα.


Wednesday, November 6, 2013

Η ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ Α.ANTONOPOULOU.ART


νυκτερινοί επισκέπτες στους «επισκέπτες»Κατεβήκαμε την οδό Σοφοκλέους, στρίψαμε αριστερά  λίγο πριν την Πειραιώς και διασχίσαμε την περιοχή  του Ψυρρή οδηγώντας σε δρόμους υποφωτισμένους και έρημους. Φτάσαμε στην οδό Αριστοφάνους 20 χωρίς να συναντήσουμε σχεδόν κανέναν. Κάποιοι ελάχιστοι μελαμψοί μετανάστες μόνο, κρυμμένοι στις σκοτεινές γωνιές των δρόμων. Παρκάραμε στο υπαίθριο parking και βρεθήκαμε  σε ένα μεταφυσικό τοπίο κάτω από τον κίτρινο φωτισμό του Δήμου. Ερημία παντού.  Ψυχή! Όλα τα πορτοπαράθυρα κλειστά. Μόνο ένα φως στον τέταρτο όροφο. 


Κτυπήσαμε το κουδούνι, μας άνοιξαν μέσα από την θυροτηλεόραση και ανεβήκαμε στον 4ο όροφο σαν επισκέπτες που μας περίμεναν.  Μια εντελώς διαφορετική επίσκεψη σε γκαλερί της Αθήνας. Η Παπακωνσταντίνου ήταν εκεί. Σιωπηλή.
Τι περίεργη σύμπτωση:  κάποιοι άλλοι παράξενοι επισκέπτες είχαν προηγηθεί και   είχαν αφήσει τα ρούχα τους και τα εσώρουχα τους πάνω σε δύο παλιούς καναπέδες.

Ένοιωσα ότι είμαστε και εμείς  μέρος της εγκατάστασης, που είχε σαν τίτλο «επισκέπτες».  Ένα παράξενο όνειρο… μέσα στην εγκατάλειψη της πόλης. Τα ρούχα ήταν ραμμένα στους καναπέδες με αριστοτεχνικό τρόπο. Κατέγραφαν μια προηγηθείσα συναναστροφή… Προσπάθησα να ταξιδέψω μέσα σε αυτό το όνειρο. Αισθάνθηκα την ανάγκη να καθίσω και εγώ ανάμεσά τους, να βιώσω αυτή την ανθρώπινη επαφή,  που τόσο πολύ αναζητούμε σε αυτές  τις εποχές  του φόβου…


Linsay Cooper

Η Λήδα Παπακωνσταντινου αφιερώνει  την έκθεση αυτή στην πρόσφατα χαμένη φίλη της  Linsay Cooper, αγγλίδα μουσικό στο φαγκότο και το όμποε, συνθέτρια και πολιτική ακτιβίστρια. Στον χώρο της έκθεσης ακούγεται η σύνθεσή της  Stitch Goes the Needle από τον δίσκο της RAGS. 

Κάντε ΚΛΙΚ στις εικόνες για μεγένθυση


Friday, November 1, 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ UIA ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ


για την διαχείριση των παρεμβάσεων στους δημόσιους χώρους


Ο  συνάδελφος Νίκος Φυντικάκης, μου έστειλε από το Πεκίνο το τελικό ψήφισμα του Κεντρικού Συμβουλίου της UIA στο οποίο συμμετείχε σαν μέλος. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ UIA  ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ  ΑΣΤΙΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ

Κατά την 122η σύνοδο της στο Πεκίνο, (Οκτώβριος 21 - 22), το Συμβούλιο της UIA ενέκρινε τo  ακόλουθο ψήφισμα:

Το Συμβούλιο της UIA δηλώνει  ότι οι δημόσιοι χώροι απαιτούν αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, δημόσια διακυβέρνηση και διαφάνεια. Ως εκ τούτου, συνιστάται με έμφαση ότι όλες οι παρεμβάσεις σε σημαντικούς  και ιστορικούς, αστικούς δημόσιους χώρους, πρέπει να υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση και να αποτελούν το αποτέλεσμα αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών  διαγωνισμών στο πλαίσιο των κανονισμών της  UIA  και της UNESCO.

Albert Dubler
Πρόεδρος UIAτο σχετικό έγγραφο...

...και η ελληνική πραγματικότητα για το Ελληνικό και όχι μόνο


Θα παραμείνουμε αδρανείς?
Για να ξεσηκωθούμε λοιπόν!!!

Υ.Γ. Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν 
UIA :  UNION IΝTERNATIONALE DES ARCHITECTES: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Ακολούθησε και δεύτερη ενημέρωση από τον Νίκο Φυντικάκη σχετικά με το ψήφισμα της Uia , που αφορά την στήριξη στις Ελληνικές Αρχιτεκτονικές Σχολές και στους διωκόμενους πανεπιστημιακούς:
Dear Nikos Fintikakis UIA council Member
Dear FaniVavili President of the Hellenic UIA Section

Ref : Your letter of October 17th  regarding the Architectural Schools of Greek Universities

Thank you for the letter you send me on October 17th  mentioning the various issues the Hellenic Section is exposed to concerning the bad situation faced by the greek universities. On behalf of the UIA, where the situation has been discussed with the Bureau members I hereby, as the UIA President express our strongest support the Hellenic Section of the UIA's request.

Therefore we support the stand by the Architectural Schools of Greek Universities in their struggle to prevent the devaluing, as well as further degradation of architectural education in Greece in general, by displacing and discharging the Academic staff.

UIA reminds that the Architectural Education is an important investment in future for the Greek architects to export their skills. It is also important to preserve the solidarity in the effort to save great Greek historical and prestigious Academic Institutions of knowledge, scientific vanguard, innovation, research, democracy and dignity.

The UIA strongly supports the Greek schools of Architecture to apply for the UNESCO/UIA validation system

Albert Dubler
President